Handelsbetingelser

 • Home
 • Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter til virksomheder, der bliver solgt og leveret gennem gobryllup.dk.

Ved at acceptere vilkårene samtykker du til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Go’ Bryllup. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke gøre brug af din bruger til gobryllup.dk.

Go’ Bryllup kan til enhver tid ændre vilkårene ved at give varsel herom til dig via gobryllup.dk på passende måde eller din e-mail. Ændringerne varsles med mindst 30 dages varsel til den første i en måned. I det omfang ændringerne væsentligt foringer dine rettigheder har du ret til at gøre indsigelse og opsige dit abonnement og lukke din bruger til udgangen af varslet for ændringerne. Betalingen for enhver periode efter opsigelsen af abonnementet vil blive tilbagebetalt. Gør du ikke indsigelse inden udløbet af varslet, vil din fortsatte adgang til eller brug af gobryllup.dk udgøre samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

Generelle oplysninger

Juridisk navn:
CVR:
Adresse:
E-mail: hej@gobryllup.dk

 1. Priser og betaling 

Alle priser er eksklusive moms og angives i DKK. Go’ Bryllup kan frit ændre de oplyste priser med 30 dages forudgående varsel med virkning fra den følgende betalingsperiode.

Du kan betale med Dankort, Visa, Mastercard, MobilePay og ved bankoverførsel. Go’ Bryllup trækker beløbet umiddelbart efter oprettelsen af din bruger og abonnement.

 1. Abonnement

Du har mulighed for at tegne et abonnement, som giver dig ret til at oprette én annonceplads til markedsføring af dine ydelser.

Abonnementsmodel

Når du tegner et abonnement, kan du vælge mellem et løbende abonnement på månedsbasis (månedsabonnement) eller årsbasis (årsabonnement)

Ved månedsabonnement er det et løbende abonnement, som fornyes hver måned, medmindre du eller Go’ Bryllup har opsagt abonnementet. Du kan opsige dit abonnement til udgangen af en måned, og binder dig derved ikke i længere tid, end hvad du ønsker.

Ved årsabonnement er det et løbende abonnement, som fornyes hvert år på dagen, du bestilte dit abonnementet (også kaldet jubilæum), medmindre du eller Go’ Bryllup har opsagt abonnementet. Du kan opsige dit årsabonnementet uden varsel til næste jubilæum. Din fortrydelsesret på 14 dage gælder også fornyelser af årsabonnementer, hvorfor du kan fortryde en fornyelse indtil 14 dage efter et jubilæum i dit abonnement.

Ved tegning af årsabonnement gives en rabat svarende til de sidste 2 måneder før et jubilæum i.

Betaling månedsabonnement

Betalingen for perioden fra oprettelsen til udgangen af første måned samt den efterfølgende måned sker umiddelbart efter, at du har tegnet abonnementet. Beløbet trækkes fra det oplyste betalingskort eller mobilepay.

Når du tegner et månedsabonnement hos os, giver du samtidig tilladelse til, at vi automatisk må trække abonnementsprisen hver måned den første. Du betaler løbende for abonnementet hver måned indtil opsigelse af abonnementet.

Du er selv ansvarlig for, at der er dækning på dit betalingskort samt at opdatere dine betalingsoplysninger ved kortskifte.   

Betaling af årsabonnement

Betalingen for perioden fra oprettelsen til første jubilæum sker umiddelbart efter, at du har tegnet årsabonnementet. Beløbet trækkes fra det oplyste betalingskort eller mobilepay.

Når du tegner et årsabonnement hos os, giver du samtidig tilladelse til, at vi automatisk må trække abonnementsprisen hvert år på dagen for abonnementets jubilæum. Du betaler løbende for årsabonnementet ved hvert jubilæum indtil opsigelse af årsabonnementet sker.

Du er selv ansvarlig for, at der er dækning på dit betalingskort samt at opdatere dine betalingsoplysninger ved kortskifte.  

 1. Tilkøb: Boosterpakker

Når du har et aktivt abonnement hos Go’ Bryllup har du mulighed for at tilkøbe boost af din annonce. Annoncer, som er boostet, vil blive særligt fremhævet på gobryllup.dk.

Booster kan tilkøbes af en varighed på enten 30 eller 60 dage.

Betalingen for en boosterpakke sker umiddelbart efter din bestilling. Beløbet trækkes fra det oplyste betalingskort eller mobilepay. Du er selv ansvarlig for, at der er dækning på dit betalingskort.  

Du har hverken mulighed for at opsige eller fortryde en boosterpakke.

 1. Opsigelse

Opsigelse kan ske skriftligt til hej@gobryllup.dk eller via kundelogin på hjemmesiden. Du modtager en bekræftelse på modtagelsen af din opsigelse via mail.

Go’ Bryllup har ret til at ophæve abonnement og tilkøb med øjeblikkelig virkning, såfremt du væsentlig misligholder dine forpligtelser over for Go’ Bryllup. Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være hvis:

 • Du udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af en ydelse.
 • Du forsømmer at overholde gældende lovgivning, herunder markedsføring i strid med god skik.
 • Dine ydelser eller markedsføring i øvrigt har eller kan have stødende virkning over for brugerne eller Go’ Bryllup.
 • Ved gentagende klager fra brugere over dine ydelser.

Go’ Bryllup kan i øvrigt opsige dit abonnement med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du betalt for perioden efter opsigelsen af dit abonnement, vil beløbet for denne periode blive tilbagebetalt.

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din ordre. Fortrydelsesretten gælder dog ikke boosterpakker og fornyelser af månedsabonnement.

Du skal inden for 14 dage fra bestillingen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal gives pr. mail til support@gobryllup.dk eller ved at udfylde standardfortrydelsesformularen.

Ved tilbagebetaling af abonnement

Vi refunderer din betaling senest 14 dage fra den seneste dato, hvor din aftale er opsagt, eller vi har modtaget besked om din opsigelse. Tilbagebetalingen vil som udgangspunkt ske til samme betalingsmiddel, som du senest har anvendt til betaling.

Vi tilbagebetaler ikke i tilfælde af opsigelse som følge af din væsentlige misligholdelse.

 1. Ansvar

Go’ Bryllup er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Go’ Bryllups kontrol.

Go’ Bryllups ansvar for tab og skader er i øvrigt begrænset til direkte tab, som ikke kan overstige, hvad du har betalt til Go’ Bryllup under denne aftale.

Dit ansvar for over for brugerne

Det skal bemærkes, at du altid bærer ansvaret og risikoen for de ydelser, som du markedsfører, sælger og leverer til brugere af gobryllup.dk, herunder at dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Skulle det ske, at gobryllup.dk modtager henvendelser fra kunder vedrørende dine ydelse, accepterer du at overtage disse henvendelser og udrede disse med kunderne på redelig vis.

Go’ Bryllup kan ikke holdes ansvarlig for dine aftaler indgået med brugere af gobryllup.dk. Dette er udelukkende et anliggende mellem dig og de pågældende brugere.

 1. Brug af dit navn og logo

Go’ Bryllup har ret til at gøre brug af dit navn og logo til brug for markedsføring over for eksisterende og potentielle brugere af gobryllup.dk. Markedsføringen kan ske via gobryllup.dk samt andre digitale medier, herunder sociale medier, som Go’ Bryllup måtte finde relevant.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for Go’ Bryllups brug af dit navn og logo. Ved indsigelse vil Go’ Bryllup stoppe sin markedsføring med dit navn og logo. Go’ Bryllup er ikke forpligtet til at levere sine ydelser under denne aftale, i det omfang markedsføringen er en nødvendig forudsætning for Go’ Bryllups levering heraf. Go’ Bryllups fritagelse for levering fritager ikke dig fra din betalingsforpligtelse over for Go’ Bryllup.

 1. Overdragelse til tredjemand

Go’ Bryllup har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand. Du har ikke ret til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand uden forudgående samtykke fra Go’ Bryllup.

 1. Fortrolighed

Hos Go’ Bryllup mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig, som med rimelighed kan forventes at blive behandlet i fortrolighed, vil blive behandlet fortroligt.

 1. Persondatapolitik 

Når du opretter dig, behandler vi de oplysninger, som du har givet til os til brug for at opfylde denne aftale, herunder ved at videregive dine betalingsoplysninger til vores betalingsudbyder. 

Behandlingen sker efter reglerne i vores privatlivspolitik

 1. Lovvalg og værneting 

Enhver tvist mellem dig og Go’ Bryllup der udspringer af denne aftale eller vores hjemmeside er underlagt dansk ret og skal indbringes for retten i Århus. 

 

 / 

Log på

Besked

Mine favoritter